Križna sonda

Namenjena za ozemljitev strelovoda.

Dimenzije 50 mm x 50 mm, debelina 5 mm.

Dolžina 1,5 m ali 2 m

(CMR0018)